Změny v SLŠ ČR po jednání valné hromady
Publikováno dne: 12. 2. 2016

Součástí jednání byly i volby statutárních a kontrolních orgánů SLŠ ČR. V sekci Orgány SLŠ ČR a kontakty naleznete aktuální seznam členů předsednictva a kontrolní komise, kteří byli zvoleni na tříleté období.