Spolupracujeme

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. v rámci své činnosti a aktivit spolupracuje především s těmito organizacemi :

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

European Forestry Nursery Association

  • Asociace evropských lesních školkařů
  • E.F.N.A.

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR

Zemědělský svaz České republiky

Svaz školkařů České republiky, z.s.

Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky

Združenie lesných škôlkarov Slovenskej repubuliky

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská univerzita v Praze

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Lesnická práce, s.r.o.

Česká lesnická společnost

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů