Adresář členů SLŠ ČR


Jsme okrasná školka, která vznikla v roce 1993 transformací z původního zemědělského družstva. Od roku 2020 jsme se začali zabývat také pěstováním krytokořených lesních sazenic a to konkrétně listnatých dřevin technologií na vzduchovém polštáři. Školkařský provoz je v PLO 35.


Školka funguje od roku 1974 a leží na jižním úpatí Kletě. Všechny plochy jsou zavlažované z vlastního rybníka o výměře 0,8 ha. Na jaře se sazenice skladují v hale chlazené ledem.

 • Májová 1196, 349 01 Stříbro
 • Plzeňský kraj
 • Ing. Petr Merunka
 • 374 695 195, 604 200 747
 • p.merunka@arboles.cz
 • Produkční plocha: 17ha

Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin má v našich školkách dlouholetou tradici, která vznikla už u zaniklého lesního závodu Stříbro. Zabýváme se pěstováním sadebního materiálu především pro PLO 6 – Západočeská pahorkatina, s výrazným zastoupením kvalitní borovice lesní a dále všech ostatních lesních dřevin pro tuto oblast.


Lesní školka byla založena v roce 1995. Postupně byly vybudovány plně automatizované foliovníky ve výměře 2000 m2, rekonstruovány skleníky ve výměře 8000 m2 a vybudovány zpevněné plochy pro dopěstování kontejnerovaných sazenic ve výměře 25000 m2 včetně zbudování automatických mostových závlah, chladící technologie k uskladnění, zamražování a stratifikaci osiva.


Zabýváme se pěstováním sadebního materiálu smrku, jedle a buku především pro vlastní a okolní lesní majetky. Požadavky na ostatní dřeviny zajišťujeme po dohodě s našimi dlouholetými obchodními partnery.


Nabízíme služby v semenářství – sběr a zpracování semenné suroviny, prodej osiva lesních dřevin, sběr roubů atd.


Lesní školka Štramberk – Libotín


Jsme malá rodinná školka působící v rámci Kraje Vysočina. Pěstováním lesních sazenic se zabýváme více jak deset let. Hlavní pěstované dřeviny jsou smrk, jedle, borovice a buk. Ostatní dřeviny pěstujeme jenom v malé míře. Zajišťujeme komplexní dodávky sadebního materiálu jak pro velké lesnické firmy, tak pro malé odběratele.

 • Nad Rybníkem, 251 66 Louňovice
 • Středočeský kraj
 • Ing. Vojtěch Varga, Ing. Petr Bach
 • 724 243 746, 724 285 420
 • zelen@slp.cz
 • www.slp.cz
 • Produkční plocha: 3,23ha

Lesní školka založena 1964; prioritou je výroba sazenic pro ŠLP – 2/3 produkce (pro vlastní spotřebu ŠLP), 1/3 nabídka jiným vlastníkům lesa v PLO 10, školka slouží jako demonstrační objekt pro studenty ČZU Praha.


Školka sloužící zejména pro výuku žáků a produkci sadebního materiálu zejména pro vlastní potřebu.


Produkce sadebního materiálu je především pro potřebu společnosti Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.


Firma se zabývá pěstováním jak tradičního prostokořenného (65 %), tak krytokořenného sadebního materiálu (35 %). Pro produkci sazenic lesních dřevin využívá kvalitní zázemí a moderní technologie (plnící a osévací linka BCC). Různé způsoby pěstování, velká variabilita pěstebních obalů a druhů sazenic umožňují použít vyprodukovaný sadební materiál k mnoha účelům.


Lesní školka se zabývá produkcí prostokořenných sazenic listnatých a jehličnatých dřevin a také vzrostlých alejových stromů do obvodu kmene 14-16 cm.


Sběr, zpracování a obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin, taxace, rizikové kácení, GIS, letecké snímkování.

 • Podhradní Lhota 184, 768 71 Rajnochovice
 • Zlínský kraj
 • Horáček Petr
 • 607 566 413
 • horacek.skolka@post.cz
 • Produkční plocha: 1,2ha

Jsme regionální firma, která se zabývá pěstováním sazenic lesních dřevin pro obnovu lesa a krajinné výsadby v 9 lesních školkách v okolí města Milevska. Produkujeme listnatou a jehličnatou prostokořennou sadbu většiny lesnicky využívaných dřevin.


Středisko produkuje díky své poloze a půdním podmínkám velmi kvalitní prostokořennou sadbu listnatých dřevin, borovice, douglasky a modřínu. Vedle prostokořenné sadby je středisko specializováno na produkci keřů a krytokořenných odrostků lesních dřevin v 1 l až 5 l kontejnerech a prostokořenných semenáčků jehličnatých dřevin.


Školka funguje od roku 1990, produkujeme lesní sazenice, sadební materiál do krajiny a vzrostlé stromy (listnaté i jehličnaté).


Pěstební oblast: 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor.


Kromě školky „Zelená Hora“ zajišťujeme produkci prostokořenných sazenic lesních dřevin (SM, BO, DB, KL) na odloučené sdružené školce „Štěrbina“ nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Školka se nachází v nadmořské výšce 620 m.n.m. a vlastní činnost byla na této školce zahájena 1.1.2004.


Lesní školka Valšův Důl je pouze jedním z mnoha provozů společnosti KATR a.s.. Školka se převážně zaměřuje na produkci prostokořenných a obalovaných sazenic lesních dřevin a sazenic určených pro výsadbu plantáží vánočních stromků.


Velkoškolka Kladíkov je samostatné školkařské středisko, které je součástí společnosti Kloboucká lesní s.r.o., zabývající se komplexní lesnickou činností. Historie našeho školkařství sahá do roku 1966, kdy se započalo s budováním školky. Školka je zaměřena hlavně na pěstování prostokořenného sadebního materiálu.


Školkařský provoz Kolowratových lesů slouží hlavně k produkci prostokořenných sazenic pro pokrytí našich potřeb z kvalitního vlastního osiva. Ostatním subjektům jsou sazenice prodávány z přebytků v řádu tisíců kusů. Pěstované dřeviny: SM, BO. Největší školka se nachází v obci Diana, stejně jako správa Kolowratových lesů.

 • 696 51 Čeložnice 60
 • Jihomoravský kraj
 • Kučeřík Josef
 • 604 433 291
 • Kucerikjosef@seznam.cz
 • Produkční plocha: 3,36ha

Lesní školka byla založena v roce 1956, modernizována v roce 1981. V současné době se zaměřuje na pěstování prostokořenných sazenic smrku, jedle a v menší míře buku, klenu, douglasky, dubu a modřínu. Těžiště tkví v pěstování pro vlastní potřebu LČR s.p. LŠ Budkov také nabízí sazenice okolním vlastníkům lesa – městským a obecním lesům a ostatním soukromým vlastníkům. Jedná se převážně o sadební materiál původem z PLO 13 a 12 a LVS 5-8.

 • Lesní školka Nová Role - Karlovy Vary, P.O. BOX 29, 362 25 Nová Role
 • Karlovarský kraj
 • Ing. Hedvika Roznerová
 • 602 120 086
 • roznerova@lescus.cz
 • www.lescus.cz
 • Produkční plocha: 12,8 ha

Lesní školka Nová Role produkuje prostokořenný a krytokořenný sadební materiál lesních dřevin pro český i německý trh. Díky specifickým podmínkám zde pěstujeme především jedle a buky.


Lesní školka Mišinská je vybavena nejmodernější technologií a díky maximální automatizaci je zde pěstován především krytokořenný sadební materiál „bez dotyku lidské ruky“. Na dalších čtyřech plochách je produkován také prostokořenný sadební materiál.

 • LŠ Žofinka - Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 149, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 • Jihočeský kraj
 • Ing. Helena Veselá
 • 606603087
 • vesela@lescus.cz
 • www.lescus.cz
 • Produkční plocha: 24,8ha

Lesní školka Žofinka má vynikající půdní podmínky pro používání moderních technologií při pěstování prostokořenného sadebního materiálu, ale přibližně třetinu produkce tvoří také pěstování poloodrostků lesních dřevin a krytokořenný sadební materiál pro český a rakouský trh.


Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. produkuje sadební materiál lesních dřevin a poskytuje služby v lesnictví. Nabízí úplný servis při obnově lesa a zalesňování – od vypěstování sadebního materiálu, přes transport, výsadbu až po péči o vysázené kultury. V regionu Malé Hané zajišťuje komplexní služby v lesnictví – včetně těžební činnosti a obchodu se dřevem.


Naše společnost provádí těžební a pěstební činnosti v lesním hospodářství a vykonává odbornou správu lesů obcím a soukromým vlastníkům. V naší školce pěstujeme prostokořenný a krytokořenný sadební materiál určený pro les i plantáže vánočních stromků.


Naše společnost provádí těžební a pěstební činnosti v lesním hospodářství a vykonává odbornou správu lesů obcím a soukromým vlastníkům. V naší školce pěstujeme prostokořenný a krytokořenný sadební materiál určený pro les i plantáže vánočních stromků.


Lesní školka byla vybudována v roce 2009 v katastru obce Chromeč, nedaleko okresního města Šumperk. Produkční plocha školky je 2 ha. Školka je zaměřena na produkci prostokořenného sadebního materiálu, především smrk, buk a dub. Další činností je sběr semen lesních dřevin a luštění šišek smrku, borovice a modřínu ve vlastní luštírně.


Lesní školka Broumov – Pasa se orientuje především na pěstování klasického prostokořenného sadebního materiálu, určeného k obnově lesa v podhůří Orlických hor a Krkonoš. Sazenice vypěstované ve zdejších klimatických a půdních podmínkách jsou výjimečné svojí vyspělostí, jedná se o statné sazenice s bohatým kořenovým systémem a vysokou ujímavostí. Pěstujeme zde hlavní lesnické dřeviny (SM, BO, MD, JD, BK a DBZ), ale i celu řadu dalších listnatých dřevin, včetně planých ovocných dřevin, keřů a dřevin okrasných.


Pěstování sazenic lesních dřevin má u naší společnosti velkou tradici. Lesní velkoškolka Jalový Dvůr byla dokončena v roce 1985 a tento rok zahájil postupnou centralizaci školkařské produkce do té míry, že dnes pěstujeme 95 % produkce právě v tomto středisku. Areál velkoškolky se nachází 2 km SZ od obce Chodský Újezd. Produkujeme prostokořenné sazenice lesních dřevin – smrk ztepilý, jedli bělokorou, borovici lesní, buk lesní, dub letní, dub zimní, javor klen, z okrasných dřevin jedli kavkazskou a smrk pichlavý atd. Doplňkovou činností zejména v zimním období je výroba štípaného paliva.


Velkoškolka Kladíkov je samostatné školkařské středisko, které je součástí společnosti Kloboucká lesní s.r.o., zabývající se komplexní lesnickou činností. Historie našeho školkařství sahá do roku 1966, kdy se započalo s budováním školky. Školka je zaměřena hlavně na pěstování prostokořenného sadebního materiálu.


Školkařskou výrobu provádíme ve dvou centrech-Osečany a Nuzov. V pěstovaném materiálu převažují sazenice lesních dřevin pro lesní oblasti, číslo 7, 10, 15, 16, LVS 2–5.


Nacházíme se nedaleko dálničního sjezdu u Olomouce a jsme zaměřeni na pěstování silných prostokořenných sazenic dubů a sazenic topolů z řízků (šlechtěné a černé topoly pro LH a tzv. japonské na energetické plantáže). Sazenice jsou vyvětvené a kořeny máčené. Školka je pod závlahou. Máme zájem o drobné vlastníky lesa a živnostníky.

 • 1. máje 104, 533 13 Řečany n. L.
 • Pardubický kraj
 • Ing. Němec Ladislav
 • 466 933 827, 602 145 164
 • info@lesoskolky.cz
 • www.lesoskolky.cz
 • Produkční plocha: 185 (celková plocha všech středisek)ha

Společnost s dlouhodobou tradicí, která nabízí široký sortiment dřevin pro obnovu lesa a zalesňování, pro pěstitele vánočních stromků a okrasných dřevin . Celková produkce společnosti je 22 mil. ks prostokořenné sadby a 7 mil. ks krytokořenné sadby. Cílem společnoti je dodávat kvalitní sadební materiál. Veškeré objednávky jsou přijímány na ústředí společnosti.


Jedná se o moderně vybavenou školku, která je specializovaná na pěstování prostokořenné i krytokořenné sadby jehličnatých dřevin. Školkařská pole v Aši jsou v nadmořské výšce 720 m n. m.


Klasická lesní školka se školkařskými plochami umístěnými v lesních porostech s výbornými půdními podmínkami pro tvorbu bohatého kořenového systému. Školka produkuje vedle prostokořenné sadby i sadbu krytokořennou na vzduchovém polštáři v sadbovačích QuickPot.


Středisko je specializováno na pěstování kompletního sortimentu krytokořenných semenáčků a sazenic lesních dřevin pěstovaných v sadbovačích QuickPot technologií na „vzduchovém polštáři“. Touto technologií středisko pěstuje lesní sadbu již od roku 1993!


Sazenice lesních dřevin jsou v této školce pěstovány již od konce 19. století. Vedle širokého sortimentu prostokořenné sadby středisko produkuje krytokořenné odrostky a poloodrostky ve velkoobjemových sadbovačích QuickPot technologií na „vzduchovém polštáři“.


Středisko produkuje díky své poloze a půdním podmínkám velmi kvalitní prostokořennou sadbu listnatých dřevin, borovice, douglasky a modřínu. Vedle prostokořenné sadby je středisko specializováno na produkci keřů a krytokořenných odrostků lesních dřevin v 1 l až 5 l kontejnerech a prostokořenných semenáčků jehličnatých dřevin.


Vzhledem ke svým klimatickým a půdním podmínkám je středisko specializováno na pěstování jehličnatých dřevin včetně jedle obrovské a douglasky tisolisté. Jde o klasickou lesní školku, kdy jsou jednotlivé školkařské plochy umístěny do lesního porostu.


Prodáváme osivo lesních i okrasných dřevin a nabízíme služby v lesním semenářství (luštění, čištění, stratifikace, skladování a předosevní přípravu osiva lesních dřevin).


Firma LESOSPOL Zbiroh s.r.o. se zabývá školkařskou činností od doby jejího vzniku v roce 1992. Velikost jednotlivých školek se pohybuje od 0,40 ha do 4,17 ha. Produkujeme prostokořenný a obalovaný sadební materiál lesních dřevin v množství 500 000 až 600 000 ks.

 • Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek
 • Moravskoslezský kraj
 • Vašek Petr
 • 582 393 624, 602 969 008
 • lesostavby@lesostavby.cz
 • Produkční plocha: 3,2ha

Školka Osina, která se nachází u obce Krumsín na svazích Drahanské vrchoviny, byla založena v roce 1974. Pěstuje se zde celé spektrum listnatých i jehličnatých lesních dřevin.

 • Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
 • Jihomoravský kraj
 • Ing. Zdeněk Hradecký
 • 541 239 012, 606 505 363
 • skolky@lesymb.cz
 • www.lesymb.cz
 • Produkční plocha: 11ha

Komplexní školkařský provoz s dlouholetou tradicí, zabývající se produkcí prostokořenných a krytokořenných lesních a okrasných sazenic, s klimatizovaným skladem a dvěma foliovníky.


Lesy města Písku provozují 7 menších lesních školek, sazenice pěstujeme z osiva získaného z našich uznaných zdrojů, z vypěstovaných sazenic pokrýváme naši potřebu, ostatní produkci nabízíme k prodeji. Pěstujeme běžný sortiment dřevin – SM,BO,MD,JD,JDO,DG,BK,DB,OL,LP.


Lesy města Prostějov máme ve správě od roku 1996, kdy byl majetek navrácen městu. Od té doby se zabýváme lesním hospodářstvím, myslivostí, prodejem palivového dřeva i poradenskou činností, kurzy a školením v oblasti lesního hospodářství.

 • Hadovna 54, 763 16 Lukoveček
 • Zlínský kraj
 • Ing. Macůrek Miloslav
 • 577 911 036, 604 265 349
 • lesy.hostyn@tiscali.cz
 • Produkční plocha: 5,5ha

Školka Osina, která se nachází u obce Krumsín na svazích Drahanské vrchoviny, byla založena v roce 1974. Pěstuje se zde celé spektrum listnatých i jehličnatých lesních dřevin.


Produkce hlavních převážně prostokořených lesních sazenic pro PLO 6, 11.

 • Milíčovice, 669 02 Znojmo
 • Jihomoravský kraj
 • Ing. Milan Coufal
 • 606 956 310
 • coufal@lst.cz
 • www.lst.cz
 • Produkční plocha: 9,83ha

Produkce hlavních převážně prostokořenných lesních sazenic pro PLO 15, 16, 30, 31, 32, 33.


Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně, obhospodařuje její lesní majetky a také vytváří zázemí pro výuku a výzkum. Středisko sazenic, arboret a zeleně pečuje o Dykovy školky, které se nacházejí v těsné blízkosti Křtin. V současné době probíhá modernizace tohoto areálu.


Lesní školka Hrabství je v majetku Městských lesů Opava. Školka byla založena za účelem zásobování Městských lesů Opava vlastním kvalitním sadebním materiálem. Nabízíme prostokořenný sadební materiál v největší míře buk lesní, smrk ztepilý, dub letní a v malém procentu se taky věnujeme pěstování okrasných dřevin na plantáže. Našimi odběrateli jsou firmy v okolí provozu školky, které se zabývají zalesňováním a také soukromí vlastníci lesa.


Lesní školka Broumov – Pasa se orientuje především na pěstování klasického prostokořenného sadebního materiálu, určeného k obnově lesa v podhůří Orlických hor a Krkonoš. Sazenice vypěstované ve zdejších klimatických a půdních podmínkách jsou výjimečné svojí vyspělostí, jedná se o statné sazenice s bohatým kořenovým systémem a vysokou ujímavostí. Pěstujeme zde hlavní lesnické dřeviny (SM, BO, MD, JD, BK a DBZ), ale i celu řadu dalších listnatých dřevin, včetně planých ovocných dřevin, keřů a dřevin okrasných.


Sazenice lesních i okrasných dřevin
Provozujeme školkařský provoz v Karlovicích.

Našim obchodním partnerům nabízíme:

prodej sazenic lesních dřevin
prodej sazenic okrasných dřevin
provedení komplexních zakázek ozeleňovacích prací, rekonstrukci ploch s veřejnou zelení
Prodejní místa:

školkařský provoz Karlovice

 • Rokytnice, Okružní 446, 755 01 Vsetín
 • Zlínský kraj
 • Zbranek Petr
 • 603 218 780
 • firma@orcavsetin.cz
 • Ořechov u Velkého Meziříčí 13, 594 52
 • Jihomoravský kraj
 • Valeš Jaroslav
 • 566 543 324, 602 768 572
 • valesj@seznam.cz
 • www.kolowrat.cz
 • Produkční plocha: 9,9ha

Lesní školka byla založena v roce 1995. Roční celková produkce jehličnatých a listnatých sazenic lesních dřevin se pohybuje v průměru 1,2 mil.kusů. Je k dispozici celý potřebný sortiment.


Lesní školka a zahrada společnosti ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o., zajišťující služby při obhospodařování soukromého majetku v oblasti semenářství (sběr osiv z vlastních zdrojů), produkce prostokořenného, okrajově krytokořenného sadebního materiálu, péče o parkové plochy, přidružená výroba a služby. Produkce především pro vlastní potřebu.


Lesní školka PEXIDR s.r.o. je rodinná firma založená v roce 1994, nachází se ve Skalách u Protivína.


Sazenice lesních i okrasných dřevin
Provozujeme školkařský provoz v Karlovicích.

Našim obchodním partnerům nabízíme:

prodej sazenic lesních dřevin
prodej sazenic okrasných dřevin
provedení komplexních zakázek ozeleňovacích prací, rekonstrukci ploch s veřejnou zelení
Prodejní místa:

školkařský provoz Karlovice

 • Santiniho 499/35, 591 02 Žďár nad Sázavou
 • Vysočina kraj
 • Radek Stejskal, Ing. Jana Stejskalová, Ph.D.
 • 603 839 903, 737 153 366
 • j.stejskalova@centrum.cz

Jsme rodinná firma, která se zabývá sběrem, zpracováním a prodejem reprodukčního materiálu lesních dřevin již přes 20 let.
Nabízíme kvalitní osiva našich hlavních hospodářských dřevin i okrasných jehličnanů.


Pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin.


Středisko je specializováno na pěstování kompletního sortimentu krytokořenných semenáčků a sazenic lesních dřevin pěstovaných v sadbovačích QuickPot technologií na „vzduchovém polštáři“. Touto technologií středisko pěstuje lesní sadbu již od roku 1993!


Divize školek zajišťuje ve svých 20 střediscích produkci sadebního materiálu lesních a okrasných dřevin a alejových stromů. Mimo prostokořenných sazenic se v posledních letech rozvíjí také produkce krytokořenných sazenic. Sazenice lesních dřevin pěstujeme pro většinu přírodních lesních oblastí v České republice.


Sazenice lesních i okrasných dřevin
Provozujeme školkařský provoz v Karlovicích.

Našim obchodním partnerům nabízíme:

prodej sazenic lesních dřevin
prodej sazenic okrasných dřevin
provedení komplexních zakázek ozeleňovacích prací, rekonstrukci ploch s veřejnou zelení
Prodejní místa:

školkařský provoz Karlovice


Suchopýr o.p.s. se specializuje na pěstování původních druhů dřevin Jizerských hor a Frýdlantska (PLO 21 a PLO 20), a to včetně hospodářsky méně významných druhů dřevin a keřů. Sazenice pěstujeme způsobem šetrným k životnímu prostředí za současného zachování standardu sadebního materiálu stanoveného ČSN 48 2115.

 • Hrádek 544, 739 97 Hrádek
 • Moravskoslezský kraj
 • Martynek Radim
 • 606 771 276, 558 359 063
 • radim.martynek@email.cz
 • Produkční plocha: 3,4ha

Fa. UNILES, a.s. zajišťuje plnění komplexních lesnických zakázek, dílčích lesnických zakázek v těžbě dřeva a jeho obchodováním, pěstebních zakázek včetně obnovy lesa a obchodem se sadebním materiálem.

 • Lhota 121, 277 14 Dřísy
 • Středočeský kraj
 • Ing. Draštík Pavel, Ing. Peterková Hana
 • 326 971 274, 731 137 684, 739 532 177
 • pavel.drastik@vls.cz
 • www.vls.cz
 • Produkční plocha: 58,82ha

Správa lesních školek (SLŠ) Lhota vznikla jako samostatná organizační jednotka ředitelství VLS ČR, s. p. k 1. září 2006. Hlavním úkolem správy lesních školek je vypěstovat dostatečné množství sadebního materiálu, které pokryje každoroční potřebu sazenic pro obnovu lesa u VLS ČR, s.p. a zároveň je partnerem, který musí plně pokrýt poptávku jednotlivých divizí (v množství, kvalitě, původu a lhůtě dodání sadebního materiálu lesních dřevin). Zbývající část objemu produkce je nabízena k prodeji. SLŠ také musí zajistit dostatek semenného reprodukčního
materiálu pro pěstování sadebního materiálu. Pod SLŠ patří školkařská střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota, Fóliovníky Lhota a Osina – Krumsín.


Středisko Lhota se nachází v oblasti Polabí u Staré Boleslavi a byla založena v roce 1977. Lesní školka Lhota je zaměřena na pěstování borovice a listnatých dřevin (zejména dubu a buku). Středisko produkuje sadební materiál , který je používán v rámci celého podniku VLS ČR, s.p..

 • Krumsín, 798 03 Plumlov
 • Olomoucký kraj
 • Ing. Grossmann Ladislav
 • 582 393 624, 605 206 836
 • ladislav.grossmann@vls.cz
 • Produkční plocha: 13,5ha

Školka Osina, která se nachází u obce Krumsín na svazích Drahanské vrchoviny, byla založena v roce 1974. Pěstuje se zde celé spektrum listnatých i jehličnatých lesních dřevin.


Středisko Bukovina, které se nachází v oblasti Doupovských hor, se skládá ze tří lesních školek Bukovina ( založena v roce 1960), Obrovice a Dolní Lomnice (založeny v roce 1954). Školky jsou zaměřeny hlavně na pěstování smrku, dubu a buku.


Lesní školka Nová Pec byla založena v roce 1967. Produkce je zaměřena na pěstování jehličnatých sazenic, převážně smrku. Školka je díky své poloze ve vyšší nadmořské výšce vhodná pro produkci sadebního materiálu pro výše položené porosty.

 • Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek
 • Jihočeský kraj
 • Vašek Petr
 • 582 393 624, 605 206 836
 • LESPI@LESPI.cz
 • Produkční plocha: 3,2ha

Školka Osina, která se nachází u obce Krumsín na svazích Drahanské vrchoviny, byla založena v roce 1974. Pěstuje se zde celé spektrum listnatých i jehličnatých lesních dřevin.


Lesní a okrasná školka Budišov produkuje sazenice všech druhů jehličnatých i listnatých dřevin. Sazenice jsou pěstovány jak prostokořenné tak krytokořenné. K uskladnění sadebního materiálu se využívá klimatizovaný sklad. Produkční plochu školky tvoří 46 ha volných ploch a 1,4 ha kryté plochy (32 foliovníků). Na cca 1,5 ha plochy jsou pěstovány okrasné dřeviny. Školka má k dispozici 1 skleník vybavený technologií pro vegetativní množení rostlin, používaný při výrobě okrasných dřevin. Lesní školku Budišov najdete mezi obcemi Budišov a Kojatín (z Budišova směr Smrk, Vladislav).


Lesní školka Klášterec nad Ohří se zabývá pěstováním semenáčků a sazenic lesních dřevin na substrátech ve 27 fóliovnících. Středisko se také specializuje na produkci obalených sazenic všech typů (Quick Pot, HIKO, Jiffy Pot) převážně lesních dřevin. Školka se nachází na kraji Klášterce nad Ohří směr Karlovy Vary.


Lesní školka Chřibská – Krásné Pole zajišťuje komplexní dodávky sadebního materiálu lesních dřevin pro všechny vlastníky lesa. Pěstuje prostokořenné sazenice standartních velikostí, krytokořenné sazenice – standardních velikostí, poloodorostky a odrostky. Dále nabízíme maloodběratelům prodej okrasných dřevin. Lesní školku najdete na okraji Krásného Pole, které je součástí obce Chřibská.


Lesní školky Drmaly leží v podhůří Krušných hor poblíž obce Jirkov okres Chomutov. Produkujeme prostokořenné i obalované sazenice listnatých i jehličnatých lesních dřevin. Obalované sazenice technologií na „vzduchovém polštáři“. K uskladnění sadebního materiálu využíváme klimatizovaného skladu. Ve školce sídlí 2 samostatná střediska – středisko pro produkci lesních sazenic a středisko krajinářství s produkcí okrasného materiálu. Středisko krajinářství dodává kompletní sortiment okrasných rostlin od keřů až po alejové stromy.


Lesní školka Hostinné produkuje sazenice lesních dřevin na vlastních pozemcích v lokalitě Nové Zámky v obci Dolní Olešnice, okres Trutnov a na pronajatých pozemcích v lokalitě Peklo u Trutnova. Školka je zaměřena na pěstování smrku, buku a jedle. Ve školce je 13 foliových krytů, klimatizovaný sklad,sněžná jáma, kontejneroviště a zavlažovací systém. Produkci tvoří také obalovaná sadba smrku a buku (RCK a Quick Pot). Součástí výroby je i pěstování vánočních stromků na plantáži a doplňkový sortiment okrasných dřevin.


Lesní školka Klášterec nad Ohří se zabývá pěstováním semenáčků a sazenic lesních dřevin na substrátech ve 27 fóliovnících. Středisko se také specializuje na produkci obalených sazenic všech typů (Quick Pot, HIKO, Jiffy Pot) převážně lesních dřevin. Školka se nachází na kraji Klášterce nad Ohří směr Karlovy Vary.


Lesní školka Litvínov produkčních plochy v šestnácti lesních školkách, rozmístěných v oblasti Krušných hor. Čtrnáct z nich jsou školky menší výměry, jedna větší, které se nacházejí přímo v lesních porostech a specializují se na pěstování prostokořenných sazenic smrku ztepilého místních proveniencí a buku, v menší míře dubu, javoru a modřínu. Šestnáctá školka přímo v Litvínově disponuje základní infrastrukturou pro pěstování síjí, obalované sadby (sadbovače, kontejnery) i prostokořenné sadby.


Lesní školka Tišice se nachází ve Středočeském kraji asi 35 km od Prahy a 12 km od Mělníka. Lesní školka je svou produkcí zaměřena na lesní prostokořenné sazenice (buk, dub, jasan, javor, lípa, habr, jilm, borovice, smrk, modřín). Nedílnou součástí produkce jsou okrasné školky v areálu bývalé firmy Plantana. Hlavní produkcí jsou alejové stromy, okrasné keře a kontejnerovaná sadba. Na plochách školek jsou založeny matečnice rychlerostoucích dřevin.


Školka Svitavy (Udánky) se zabývá produkcí pouze lesních sazenic především pro přilehlý odbytový region. Pěstujeme sazenice většiny hospodářských dřevin mimo prostokořenných sazenic DB a části BO. Téměř polovinu výroby tvoří sazenice SM. Pro obchodní činnost v širším regionu pěstujeme prostokořenné sazenice KL, JS a OL, které vynikají vysokou kvalitou především kořenového systému. Specializujeme se na dopěstování většího množství krytokořenných sazenic MD, DG, JDO, BK, SM a BO v sadbovačích Quick Pot na vzduchovém polštáři, převážně na zakázku a dlouhodobě pěstujeme krytokořenné poloodrostky a odrostky BK (a ostatních listnáčů) v sadbovačích i kontejnerech větších objemů.


Školkařské středisko Vostezy se skládá z hlavní plochy v blízkosti obce Český Rudolec a dalších samostatných školek nedaleko města Telč. Hlavní pěstované dřeviny jsou smrk ztepilý, buk lesní, olše lepkavá, javor klen, jasan ztepilý, jedle bělokorá. Reprodukční materiál je pěstován z uznaného osiva v PLO 16 a 33, do kterých jsou zařazeny místní lesní porosty.


Školka Cikar nedaleko Kardašovy Řečice se zabývá pěstováním sazenic a semenáčků lesních dřevin převážně pro potřeby obnovy lesa. Hlavní produkci tvoří sazenice smrku, borovice, jedle, modřínu, dubu, buku, javoru, jasanu a olše. Školku Cikar najdete 3 km od Kardašovy Řečice směrem na Jemčinu.


Školka se nachází v PLO 10, avšak v blízkosti jsou i hranice PLO 15 a 16. Sadební materiál je pěstovaný převážně do těchto PLO. Sazenice se pěstují na volných plochách a také ve 20 foliovnících typu „Olbramovice“. Převážná část plochy slouží k pěstování sazenic a semenáčků lesních dřevin. Na části plochy jsou pěstovány okrasné rostliny. Školka má k dispozici 1 maloobjemový skleník vybavený technologií pro vegetativní množení rostlin, používaný při výrobě okrasných
rostlin. U školky je založen sad matečnic cca 400 kultivarů pro vegetativní množení. Školka má 2 prodejní místa okrasných rostlin.

 • Holičky 41, 379 01 Třeboň
 • Jihočeský kraj
 • Ing. Jaroslav Ticháček
 • 384 721 283, 724 039 170
 • jaroslav.tichacek@wotan.cz
 • Produkční plocha: 21,45ha

Lesní školka Vlčí Luka se nachází v lesním komplexu 2 km za Třeboní, vpravo od komunikace Třeboň – Jindřichův Hradec. Byla vybudována v období let 1988 – 1992. Sazenice jsou většinou vyráběné jako prostokořenné, část produkce jsou též sazenice krytokořenné. Školka produkuje i poloodrostky a odrostky listnatých dřevin ve středně velkých obalech.


Lesní školka Zátoky zajišťuje komplexní dodávky sadebního materiálu lesních dřevin pro všechny vlastníky lesů. Školky se zaměřují hlavně na klientelu Českomoravské vrchoviny a oblast PLO 16, ale i jiných oblastí. Způsob pěstování je na volných plochách s výbornou půdní strukturou. Vhodně volená školkařská technologie zaručuje u sazenic bohatý kořenový systém, sazenice mají dobrou ujímavost a při dodržení standardních postupů i minimální ztráty při zalesnění. Školky se nacházají nedaleko obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, cesta je značená směrovými tabulemi (ŠKOLKY ZÁTOKY).


Divize školek zajišťuje ve svých 20 střediscích produkci sadebního materiálu lesních a okrasných dřevin a alejových stromů. Mimo prostokořenných sazenic se v posledních letech rozvíjí také produkce krytokořenných sazenic. Sazenice lesních dřevin pěstujeme pro většinu přírodních lesních oblastí v České republice.