Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Reklama

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je sdružením fyzických, soukromých i veřejnoprávních právnických osob. Bylo založeno v říjnu roku 1994 zakladatelskou smlouvou čtyř producentů sadebního materiálu a 14. srpna 1995 oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra pod názvem Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je členem:

Chcete-li vědět více o činnosti našeho oboru stačí si otevřít informace o lesním semenářství a lesním školkařství nebo video o pěstování sadebního materiálu.

Členem naší organizace se může stát fyzická i právnická osoba vyvíjející činnost v oblasti lesního školkařství či lesního semenářství, která je držitelem platné licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a k zalesňování podle zákona č. 149/2003 Sb. Sdružujeme tedy členy s produkční plochou i bez ní.

V současné době má SLŠ ČR 72 členů s produkční plochou, jejichž provozy mají velikost od 0,5 ha do 300 ha. Dohromady obhospodařují 885,22 ha, což je přibližně 71,7 % produkčních ploch všech lesních školek v České republice. Dále má naše organizace 8 členů bez produkčních ploch a 3 čestné členy. Aktuální seznam naleznete v dokumentech KE STAŽENÍ.

Účelem spolku je ochrana oprávněných zájmů našich členů, spolupráce se státními orgány, institucemi lesnického výzkumu, domácími i zahraničními organizacemi a médii. Pro své členy vytváří podmínky pro specializovanou spolupráci, poskytuje jim odborný informační servis a organizuje pro ně informační a vzdělávací akce.

Posláním a cílem sdružení je zejména:

 • aktivně hájit a prosazovat zájmy svých členů, především ve vztahu k obchodním partnerům, orgánům státní správy, kontrolním orgánům apod.;
 • podílet se na řešení aktuálních problémů oboru a spolupracovat při vzniku či novelách právních norem a dalších předpisů týkajících se lesnictví;
 • spolupracovat s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v lesnictví;
 • přispívat k prohlubování znalostí v lesním hospodářství a k propagaci lesního školkařství a lesního semenářství nejen v České republice, ale i na evropské úrovni;
 • organizovat oboru lesního školkařství informačních a vzdělávacích akcí.

Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví.


The Forest Nursery Association of the Czech Republic

The Forest Nursery Association of the Czech Republic was founded in 1995. Membership consists of individuals and legal entities such as companies.

Currently, the association has 80 members who manage some 885,22 ha of forest nurseries, i.e. about 71,7 percent of total forest seedling production area in the Czech Republic.

The Forest Nursery Association of the Czech Republic is a member of EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

The objectives of the association are to:

 • protect and promote the interests of its members, especially when dealing with customers, state authorities and other trade partners,
 • participate in solving topical problems in the forest nursery sector,
 • collaborate with forest research institutions and universities,
 • provide the membership with the latest information about the forest nursery business and other opportunities for improving nursery management practices and supplying customers with high-quality seedlings,
 • and organizing extension and training courses for the members, aimed at increasing and updating the knowledge of forest nursery managers.

Baumschulverband der Tschechischen Republik

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist eine Vereinigung, die im Jahre 1995 aus der Initiative mehrerer Züchter des Pflantsmaterials von Waldholzgewächses gegründet wurde.

Gegenwärtig vereinigt er 80 Mitglieder, die ungefähr 885,22 ha bewirtschaften, d.h. 71,7 Prozent von der Produktionsfläche aller Baumschulen in der Tschechischen Republik.

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist Mitglied der EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

Das Ziel des Verbandes ist folgend:

 • Interessen seiner Mitglieder, in ersten Reihe im Verhältnis zu Kunden (Abnehmern), zu Organen der Staatsverwaltung und zu Geschäftspartnern zu verteidigen und durchzusetzen,
 • an der Lösung der aktuellen Probleme von Baumschulen aktiv teilzunehmen,
 • mit den Institutionen der Walderforschung und Schulwesen mitzuarbeiten,
 • seine Mitglieder über neue Erkentnisse im Bereich und über andere Formen und Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung von der Baumschulproduktion zu informieren,
 • für seine Mitglieder Auskünfte und Ausbildungsvorgehen mit dem Ziel die Vertiefung von Kenntnissen zu organisieren.