Lesnicko-dřevařská komora ČR zahájila celostátní komunikační kampaň s názvem Hospodaříme s odpovědností
Publikováno dne: 1. 7. 2024

  • Už 300 let hospodaříme s odpovědností a chráníme s rozumem v české a moravské kulturní krajině.

Bližší informace ke spuštěné kampani naleznete pod odkazem: https://hospodarimesodpovednosti.cz/