Rubrika: Aktuality

28. 4. 2021 Smuteční oznámení

V pondělí 26. 4. 2021 nás navždy opustil pan Ing. Vladimír Foltánek, lesní inženýr, pedagog a dlouholetý manažer SLŠ ČR. S jeho jménem se pojí významná etapa činnosti …

8. 2. 2021 24. valná hromady SLŠ ČR, z.s. per rollam

byla vyvolána na základě Stanov a Jednacího řádu SLŠ ČR, z.s. dne 7. 2. 2021 ve věci schválení usnesení 24. valné hromady SLŠ ČR, z.s. Hlasování per rollam …

2. 1. 2020 VALNÁ HROMADA A ODBORNÝ SEMINÁŘ SLŠ ČR

Jednání Valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR z.s. a odborný seminář Školkařské dny 2020 na téma AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2020 proběhne ve …