Rubrika: Aktuality

8. 2. 2021 24. valná hromady SLŠ ČR, z.s. per rollam

byla vyvolána na základě Stanov a Jednacího řádu SLŠ ČR, z.s. dne 7. 2. 2021 ve věci schválení usnesení 24. valné hromady SLŠ ČR, z.s. Hlasování per rollam …

2. 1. 2020 VALNÁ HROMADA A ODBORNÝ SEMINÁŘ SLŠ ČR

Jednání Valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR z.s. a odborný seminář Školkařské dny 2020 na téma AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2020 proběhne ve …

4. 4. 2019 JARNÍ OBNOVA LESA NEKONČÍ

Přestože je situace v lesním hospodářství kritická, na mnoha místech vidíme velkou snahu a úsilí v těžebních i pěstebních pracích, jež generují obnovené kultury. Ti, co nedají na dezinformace a osloví producenty sadebního materiálu, zjistí, že lesní školky mají stále dostatek sazenic, které je možné na obnovu lesa použít.