Orgány SLŠ ČR a kontakty

Předsednictvo Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Předsednictvo SLŠ ČR je statutárním orgánem spolku. Předseda a místopředsedové jednají za spolek navenek.

Ing. Přemysl Němec

Ing. Pavel Češka, Ph.D.

 • místopředseda předsednictva
 • Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.
 • +420 737 226 501 | pavel.ceska@vls.cz

Ing. Václav Hladík

 • místopředseda předsednictva
 • Wotan Forest, a.s., divize lesních školek
 • +420 604 296 034 | vaclav.hladik@wotan.cz

Ing. Pavel Burda, Ph.D.

Ing. Ivo Machovič

Ing. Jiří Pexídr

Ing. Jan Téra

 • člen předsednictva
 • Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
 • +420 603 291 134 | honzatera@gmail.com

Kontrolní komise Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Ing. Jaroslav Kučera

Svatopluk Lengál

 • člen kontrolní komise
 • Soukromý školkař, Grygov
 • +420 777 127 109 | info@lengal.cz

Ing. Jana Stejskalová, Ph.D.


Kancelář Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

sídlo spolku: Čáslav, J. Dobrovského 923, 286 01

 • IČ 64271463; nejsme plátcem DPH

Adresa kanceláře je shodná s adresou sídla SLŠ ČR. Operativním a výkonným orgánem spolku je manažer, který jedná za spolek navenek na základě plné moci udělené mu předsedou spolku.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 72862.

Ing. Jana Kostelníková


Kontaktní formulář