Orgány SLŠ ČR a kontakty

Předsednictvo Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Předsednictvo SLŠ ČR je statutárním orgánem spolku. Předseda a místopředsedové jednají za spolek navenek.

Ing. Přemysl Němec, MBA

 • předseda předsednictva
 • LESOŠKOLKY, s.r.o.
 • +420 731 151 511 | pn@lesoskolky.cz

Ing. Jan Téra

 • místopředseda předsednictva
 • Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
 • +420 603 291 134 | honzatera@gmail.com

Ing. Petr Martinec

 • místopředseda předsednictva
 • LESCUS Cetkovice, s.r.o.
 • +420 702 266 029 | martinec@lescus.cz

Ing. Pavel Burda, Ph.D.

Ing. Pavel Češka, Ph.D.

 • člen předsednictva
 • Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.
 • +420 737 226 501 | pavel.ceska@vls.cz

Ing. Jiří Pexídr

Ing. Josef Kaiser


Kontrolní komise Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

Ing. Bc. Jaroslav Kučera

Svatopluk Lengál

 • člen kontrolní komise
 • LESNICTVÍ LENGÁL s.r.o.
 • +420 777 127 109 | info@lengal.cz

Ing. Jana Stejskalová, Ph.D.


Kancelář Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

sídlo spolku: Čáslav, J. Dobrovského 923, 286 01

 • IČ 64271463; nejsme plátcem DPH

Adresa kanceláře je shodná s adresou sídla SLŠ ČR. Operativním a výkonným orgánem spolku je manažer, který jedná za spolek navenek na základě plné moci udělené mu předsedou spolku.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 72862.

Ing. Jana Kostelníková

 • manažerka sdružení
 • Čáslav, J. Dobrovského 923, 286 01
 • +420 606 723 664 | info@lesniskolky.cz

Kontaktní formulář

  * / Povinná položka