Změna osoby manažera a sídla SLŠ ČR
Publikováno dne: 28. 5. 2014

Dnem 30.6.2014 konči ing. Vladimír Foltánek svůj smluvní úvazek se SLŠ ČR a odchází do důchodu. Veškerou agendu SLŠ ČR předává svému nástupci panu Ing. Petru Martincovi a má zájem na tom, aby činnost oborové zastřešující organizace lesních školkařů v ČR dále pokračovala a dále vyvíjela příslušnou činnost ku prospěchu a rozkvětu českého lesního školkařství, vlastníků lesních školek a lesních školkařů.

Dnem 1.7.2014 se mění adresa dosavadního sídla SLŠ ČR (Zemědělská 3, 613 00 Brno) na :
Tečovice čp. 349, 763 02 Zlín