Živé suvenýry z dovolené
Publikováno dne: 9. 7. 2018

Je čas dovolených a většina turistů si na památku ráda přiveze ze zahraničí nejrůznější suvenýry, včetně rostliny a živočichů.

Tím však vystavuje velkému riziku nejen sebe, ale i naši přírodu. Některé živé druhy je zakázáno dovážet což s sebou nese problémy při celních kontrolách a především je s dovozem vždy spjato velké riziko šíření chorob a škůdců. Ti se totiž nešíří jen se změnou klimatu, ale výrazně tomu napomáhá člověk.

O nepředvídatelných následcích dovozu rostlin a rostlinných produktů si můžete přečíst na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a další informace o omezeních a zákazech naleznete v příloze.