Vláda schválila strategii zemědělského sektoru do roku 2030
Publikováno dne: 3. 5. 2016

Strategii Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 naleznete na stránkách MZe v sekci Koncepce a strategie.