Veřejná zakázka LČR – služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin
Publikováno dne: 22. 8. 2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení dynamického nákupního systému (DNS) na služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadávací dokumentaci naleznete zde, na profilu zadavatele – ve spodní části stránky.

Lhůta pro podání žádostí o účast končí 15. 9. 2017 v 10:00 hod a komunikace musí probíhat výhradně elektronicky, podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Každý, kdo bude chtít podat žádost o účast, bude potřebovat uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (ten lze získat například od certifikační autority Postsignum na pobočkách České pošty).