Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku
Publikováno dne: 30. 3. 2017

Celou zprávu a informace včetně mapky s označením zahradnických center, kde se napadané rostliny vyskytli najdete na stránce ÚKZÚZ.

Nařízení o mimořádných opatření z roku 2015 včetně výčtu dotčených a hostitelských rostlin a rostlinných druhů naleznete v příloze. Mezi „dotčenými rostlinami“ (rostliny, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení evropskými a neevropskými izoláty bakterie, určené k pěstování, kromě semen) jsou i rody dub – Quercus; javor – Acer; jírovec – Aesculus; ořešák – Juglans; vrba – Salix. Mezi „hostitelskými rostlinami“ (rostliny, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení evropskými izoláty bakterie, určené k pěstování, kromě semen) je i třešeň ptačí – Prunus avium.