Valná hromada SLŠ ČR
Publikováno dne: 17. 10. 2013

Valná hromada Sdružení lesních školkařů ČR, tj. jeho nejvyšší statutární orgán, se uskuteční 27.listopadu 2013 v Konferenčním hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice n.P.. Na valnou hromadu SLŠ ČR bude navazovat tradiční seminář „Aktuální problematika lesního školkařství „, na kterém budou předneseny referáty zabývající se problematikou novel zákoných předpisů vztahujících se k lesnímu školkařství, problematikou kontroly původu sadebního materiálu uváděného na trh, praktickými zkušenostmi s řízenou výživou pěstovaného sadebního materiálu lesních dřevin, pravidly a možnostmi vztahujícími se k povolování chemických prostředků s možností použití v lesním školkařství, atd.

K účasti na valné hromadě jsou zváni představitelé a zástupci všech členských subjektů v SLŠ ČR, k účasti na odborném semináři pak všichni, kterých se problematika pěstování sadebního materiálu lesních dřevin dotýká.

Členové SLŠ ČR budou osloveni samostatnou pozvánkou. Ostatní zájemci o účast na semináři se moho přihlásit na e-mailové adrese : sls@quick.cz a vložné pak uhradit na místě samém.

Organizační a odborný garant semináře: Ing. Vladimír Foltánek

Tel.: 606 723 664