Účast SLŠ ČR na OSLAVÁCH LESA 2023
Publikováno dne: 10. 10. 2023

Návštěvnost letošních Oslav lesa byla vskutku mimořádná. V pátek 6. října se ke stánkům přišlo podívat přes 800 dětí z 29 škol a s nimi přes 100 pedagogů. V sobotu 7. 10. se podle odhadu výstaviště účastnilo Oslav lesa na Floře cca 4 000 lidí.

S dětmi jsme na stanku Sdružení lesních školkařů ČR vysázeli 200 ks sazenic jedle bělokoré a vyseli cca 150 ks žaludů. Také se házelo šiškou hajnému do klobouku, poznávala se semena lesních dřevin i šišky jehličnanů, rozdávali jsme připravené omalovánky a spojovačky s tématikou lesa. U stánku bylo pořád plno (viz Fotogalerie). Naše Sdružení svou účastí přispělo k informování veřejnosti o významu umělé obnovy lesa při vzniku a tvorbě druhově pestrých lesů.