Tisková zpráva Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. k současnému vývoji cen sadebního materiálu lesních dřevin
Publikováno dne: 14. 7. 2022

Rostoucí ceny materiálových vstupů, lidské práce, energií i vývoj inflace, vysoká cena peněz, drahé a omezeně dostupné stroje a technologie ženou vzhůru ceny výrobků napříč všemi odvětvími hospodářství. Výjimkou není ani školkařská produkce.

Vlivem všech výše uvedených faktorů očekáváme pro nadcházející sezónu navýšení cen sadebního materiálu v rozmezí 15-20 % oproti cenám letošního jara. Vzhledem k neutěšenému stavu na energetických trzích a neustálému strmému nárustu cen jednotlivých vstupů lze nyní v kombinaci s měnící se dostupností některých komodit cenový vývoj pro jaro 2023 jen velice těžko predikovat.

Nepřetržitost dodávek sadebního materiálu lesních dřevin je zajištěna, pro obnovu lesních porostů v České republice bude na podzim 2022 uvedeno na trh dostatečné množství sazenic. Předpokládáme, že pro nadcházející podzimní zalesnění bude dostatek sazenic všech druhů i všech výškových tříd.

V letošním roce očekáváme dobrou úrodu osiva, která bude základem pro kontinuální produkci sadebního materiálu určeného pro obnovu lesů.

Bohužel část objednaného sadebního materiálu zůstala v letošním roce neodebraná a školkaři museli přistoupit k její likvidaci.  Dlouhodobě se proto snažíme podporovat aktivní spolupráci mezi vlastníky a námi školkaři zastoupenou zejména smluvním pěstování sazenic. Včas započatá oboustranná spolupráce s perspektivou a přesahem do budoucna by byla z našeho pohledu dobrým řešením.