STÁTNÍ SPRÁVA POSKYTUJE VLASTNÍKŮM LESA ALESPOŇ PORADENSTVÍ
Publikováno dne: 6. 11. 2018

Jsme přesvědčeni, že Ministerstvo, které spravuje celý rezort lesního hospodářství, ví, jaký je rozdíl mezi zalesněním a umělou či přirozenou obnovou. Pravděpodobně se do názvu a perexu tiskové zprávy vloudil jen šotek. Aby si titulek neodporoval, měl by být jeho název spíše „Semenný rok pomůže přirozené obnově lesů, Ministerstvo zemědělství doporučuje jejich vlastníkům TAKÉ zakládání vlastních školek“. V perexu by se pak neměla spojovat „přirozená obnova lesa“ a výraz „zalesnění“, jelikož spojení těchto základních lesnických pojmů je přinejmenším matoucí. Ještěže to dále v textu náměstek ministra upřesňuje.

Je chvályhodné, že když se nedaří Ministerstvu zemědělství zajistit odpovídající finanční podporu, bez které se aktuálně lesnický sektor neobejde, snaží se alespoň poradit. Obnova lesa po kalamitě se dá jistě také vyřešit tak, že si vlastníci sesbírají semena smrku a borovice, vyklučí kus lesní půdy a vybudují si vlastní školkařské provozy. Snad se dozvíme i další možná východiska. Například chybějící harvestorové kapacity lehce nahradíme, když vlastník lesa dostane radu, jak upravit vhodný kámen na sekeromlat, kterým začne kácet napadené stromy. Dostane-li vlastník lesa také informaci, jak odchovat datlíka tříprstého v domácích podmínkách, následně si již každý lehce zajistí vlastní ochranu porostů proti lýkožroutovi.

Kdyby ale přeci jen nechtěl vlastník lesa řešit celou kalamitní situaci svépomoci, minimálně se zajištěním sadebního materiálu mohou pomoci již fungující lesní školky. V poslední době mají školkaři díky razantní změně poptávky tolik osiva i sazenic smrku či borovice, že s nimi po každé jarní expedici i zatápí. Bohužel tomu tak bylo letos i u dalších druhů dřevin (včetně buku), které se především z důvodu nedostatku pracovních kapacit pro sázení na jaře nakonec do lesa vůbec nedostlaly. Místo efektivního využití připravených sazenic tak především v posledních dvou letech neskutečně plýtváme tímto geneticky hodnotným sadebním materiálem. Jelikož veřejný portál nabídky a poptávky s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství stále nezprovoznilo, v případě potřeby může vlastník lesa najít alespoň kontakt na nejbližšího producenta sadebního materiálu v adresáři na webových stránkách našeho sdružení.

Sdružení lesních školkařůČR, z.s.