Seminář "HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKAŘSKÝCH PROVOZECH"
Publikováno dne: 27. 4. 2017

Akce se uskuteční ve dnech 14. – 15. června v Třebíči a Lesní školce Wotan Forest Čikov.

V rámci odborného semináře byl založen na pokusné ploše ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským Troubsko, spol. s.r.o. polní pokus s 15 druhy zeleného hnojení, který bude ke shlédnutí v průběhu druhého dne semináře.

Bližší informace včetně přihlášky naleznete v přílohách.