Seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v ČR – r. 2011"
Publikováno dne: 24. 10. 2011

Program semináře „Aktuální problematika lesního školkařství ČR v r. 2011:

24. listopadu 2011

Prezentace účastníků semináře( 8:00 hod – 9:30 hod )

Registrace účastníků, předání materiálů, ubytování.

Zahájení semináře ( 9:30 hod )

 • Oficiální zahájení semináře, přivítání hostů, referujících a účastníků

Ing. Milan Hotovec, předseda SLŠ ČR

Vstupní projevy

Program a účel semináře, organizační pokyny a informace účastníkům semináře

Ing. Vladimír Foltánek,organizační garant semináře

Vstupní projev zástupce Ministerstva zemědělství

Odborné referáty

V průběhu semináře budou v postupném časovém sledu předneseny tyto tématické odborné referáty :

 • Novela zákona č. 149/2003 Sb. – aktuální stav.
 • Ing. Lada Krnáčová,
 • Aktuality v činnosti pověřené osoby – poznatky z kontrol provedených v r. 2011 pracovníky ÚHÚL u osob nakládajících s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 • Ing. Miloš Pařízek,
 • Kvalita semen smrku, borovice, modřínu, jedle a buku v posledních 50ti letech.
 • Prom.biol. Zdeňka Procházková, CSc.,
 • Předosevní příprava lípy srdčité.
 • Ing. Rantišek Bednařík, Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.,
 • Možnosti předosevní přípravy semen jedlí
 • Ing. Lena Bezděčková,
 • Nekróza jasanu – symptomy, epidemiologie, možnosti ochrany.
 • Ing. Ludmila Havrdová, Mgr. Karel Černý,
 • Vliv manipulace na kvalitu sadebního materiálu douglasky tisolisté.
 • Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc., Pavla Mauerová,
 • Vodní aktivita a její využití v lesním semenářství.
  Mgr. Jana Řezníčková,

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Kunovice
 • Novinky v nabídce strojního vybavení lesních školek.
 • Ing. Viktor Janauer,
 • Nové poznatky z pěstování bukových a smrkových síjí na substrátech.
 • Ing. Zbyněk Slezáček,
 • Lesní školkařství jako odborná lesnická činnost a předmět podnikání
 • Ing. Vladimír Foltánek,

(S ohledem na disponibilní časové možnosti budou 2 až 3 referáty z připraveného programu předneseny druhý den konání semináře)

25. listopadu 2011

Prezentace účastníků valné hromady SLŠ ČR ( 8:00 hod – 9:00 hod )

Zahájení programu 2. dne semináře (9:00 hod)

Program 2. dne semináře (přednes připravených referátů) bude operativně přizpůsoben programu konání 16. valné hromady SLŠ ČR.

Seminář (a valná hromada) bude zakončen obědem podávaným cca ve 13:00 hod.

V průběhu přestávek bude podáno občerstvení a umožněno shlédnutí prezentací spolupracujících firem se školkařskými subjekty.