Semenářský závod LČR, s.p. bude mít dostatečnou zásobu osiva smrku ztepilého.
Publikováno dne: 25. 4. 2016

Celý příspěvek s titulkem Lesy ČR mají zásobu semen smrku na deset let dopředu.