PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Publikováno dne: 9. 11. 2017

Přihlášení