PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Publikováno dne: 22. 10. 2017

Přihlášení