Pozvánka na seminář "SOUČASNÉ TRENDY V UMĚLÉ OBNOVĚ LESA"
Publikováno dne: 18. 4. 2018

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. připravilo dvoudenní celostátní seminář zaměřený na umělou obnovu lesa. Během prvního dne proběhnou teoretické přednášky a druhý den bude věnován exkurzi s praktickými ukázkami na lesních pozemcích, které jsou ve správě Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

S měnícími se podmínkami pro zalesňování je nezbytné začít dělat změny i při umělé obnově lesa. Cílem celé akce je poukázat na aktuálně největší překážky při obnově lesa a navrhnout jejich možná řešení; prezentovat alespoň některé výstupy z výzkumných aktivit za období 2015 – 2017, které se týkaly obnovy porostů; představit obnovní postupy na kalamitních holinách a názorně ukázat příklady v terénu.

Seminář je určen především pro odbornou lesnickou veřejnost.

Veškeré informace naleznete v přiložené pozvánce.