Pozvánka na seminář "OPTIMALIZACE MORFOLOGICKÉ KVALITY SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN"
Publikováno dne: 24. 4. 2019

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. a společnostmi LESOŠKOLKY s.r.o. a Kloboucká lesní s.r.o., připravilo celostátní seminář, jehož cílem je diskuse o nových rozhodujících kvalitativních kritériích u sadebního materiálu lesních dřevin. Po teoretické části bude následovat prezentování praktických ukázek v lesní školce.

Účelem akce je vytvoření podmínek pro aktivní přátelskou debatu nejen s přednášejícími, ale mezi všemi účastníky semináře. Cílem semináře není prezentování konkrétního návrhu řešení nebo dosažení společného konsensu, jaké kvalitativní znaky by měly být u SMLD nově sledovány, ale vzájemná odborná diskuse, která primárně odhalí jednotlivé pohledy, požadavky a možnosti zúčastněných stran

Seminář je určen především pro odbornou lesnickou veřejnost.

Veškeré informace naleznete v přiložené pozvánce.