Opatření ÚKZÚZ proti zavlečení a šíření fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v ČR
Publikováno dne: 27. 4. 2017

V příloze naleznete celý dopis včetně pozvánky na seminář k problematice Xylella fastidiosa v ČR a dále seznam rostlin podléhajících kontrole.