Odborný seminář SLŠ ČR a SŠ ČR "Školkařské dny 2019"
Publikováno dne: 12. 1. 2019

Mezi činnosti Sdružení lesních školkařů ČR patří i pořádání odborných vzdělávacích akcí, které jsou vždy také příjemnou příležitostí k osobnímu setkání s kolegy z našeho oboru a dalšími odborníky
či zástupci společností, kteří nabízí služby a zboží pro školkařské provozy.

V rámci dvoudenní akce „Školkařské dny 2019“ se uskuteční odborný seminář Školkařské dny 2019, separátní jednání valných hromad obou spolků a oslava výjimečné události v historii školkařství – v roce 2019 slaví české a slovenské školkařství 100 let od založení první společné školkařské organizace.

Dopoledne prvního dne se bude konat seminář a po obědě proběhnou v oddělených sálech separátní jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR a Svazu školkařů ČR. Večer společně oslavíme stoleté školkařské výročí a druhý den budou opět pokračovat přednášky semináře. K odpolednímu programu druhého dne semináře se přidají i ovocní školkaři, kteří budou po ukončení naší akce pokračovat ve svém vlastním programu. Výběr přednášejících pro seminář byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly co nejvíce užitečné pro účastníky ze všech třech školkařských organizací.

Odborný seminář Školkařské dny 2019 je tak určen především pro pěstitele lesního, okrasného a ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Sdružení lesních školkařů ČR, Svazu školkařů ČR a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR, ale vítaní jsou i zástupci nečlenských subjektů.

Informace k akci včetně podrobného harmonogramu a odkazu pro přihlášení na akci naleznete v příloze.