Objem nahodilých těžeb v ČR dále roste
Publikováno dne: 23. 3. 2018

Po vichřici, která se 17. a 18. března přehnala přes část ČR, bude nutné dle Ministerstva zemědělství zpracovat více jak 1 mil. m3 dřeva. Byly tak zastaveny mýtní úmyslné těžby u Lesů České republiky, s.p. a Vojenských lesů a statků, s.p. Více informací naleznete ve zprávě „LČR zastavují úmyslné těžby, těžit se bude jen kalamitní dříví“ a ve zprávě „V souvislosti s víkendovými větrnými kalamitami zastavily VLS plánované těžby“. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň Ministerstvo zemědělství obrací i na nestátní vlastníky lesů v ČR – viz. tisková zpráva MZe.

V další zprávě „Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá, varuje MZe“ jsou informace o vývoji kůrovcové kalamity v ČR od roku 2015 a státní správa v ní mimo jiné upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření v ochraně lesa proti kůrovci. Nutné je aktivní vyhledávání kůrovcem napadených stromů a jejich včasná asanace. Pro vyšší informovanost vydalo Ministerstvo zemědělství leták s názvem „Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy!“, který naleznete v příloze.