O regulaci invazivních druhů se jednalo na Úřadu vlády
Publikováno dne: 25. 11. 2016

Od 3. 8. 2016 je účinné prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

Oficiální tiskovou zprávu MŽP k novému nařízení EU o invazních druzích a k novele zákona o ochraně přírody naleznete zde.

Ministerstvo životního prostředí vychází při přípravě novely ze „Seznamu prioritních invazních druhů pro ČR“ pracovníků Botanického ústavu Akademie věd Jana Pergla, Jiřího Sádla a dalších autorů, publikovaného v časopise Ochrana přírody 2/2016. Článek popisuje principy a metodiku, podle kterých jsou navrženy tzv. černý, šedý a varovný seznam nepůvodních druhů v ČR. Celkem je na seznamu 232 prioritních invazních druhů v ČR. Na černém seznamu je mimo jiné také borovice černá, borovice vejmutovka, dub červený a trnovník akát; na šedém seznamu ořešák královský a na varovném seznamu jírovec maďal.

Dlouhodobá absence komunikace ze strany MŽP vyústila v aktivitu Českomoravské myslivecké jednoty, která svolala jednání napříč spřízněnými obory, které se konalo 25. října 2016 a na kterém vzniklo „Prohlášení hospodářů v krajině“. To bylo následně posláno na MŽP a na vládu ČR. Premiér Bohuslav Sobotka pozval zástupce jednotlivých organizací k jednání na Úřadu vlády a dále se připravuje i jednání na Ministerstvu životního prostředí.

Další informace můžete najít například v článku na webu Silvarium.