Nové složení předsednictva a kontrolní komise SLŠ ČR
Publikováno dne: 3. 1. 2014

Na základě výsledku uskutečněných voleb byli do předsednictva SLŠ ČR valnou hromadou zvoleni tito zástupci členských subjektů sdružení:

Ing. Josef Cafourek, PhD., – Wotan Forest, a.s.,

Ing. Václav Červinka, – Školky – Montano, spol. s r.o.,

Robert Fišera, – Vojenské lesy a statky, s.p.,

Ing. Milan Hotovec, – Less & Forest, s.r.o.,

Ing. Zdeněk Hradecký, – Lesy města Brna, a.s.,

Ing. Přemysl Němec, – Lesoškolky, s.r.o.,

Bc. Jan Téra, – Lesní společnost Broumov Holding, a.s.,

Do užšího vedení předsednictva byli zvoleni : Ing. Josef Cafourek, PhD., Ing. Milan Hotovec a Ing. Přemysl Němec.

Předsedou SLŠ ČR bal zvolen Ing. Přemysl Němec

Do kontrolní komise byli valnou hromadou zvoleni:

Bc. Jaroslav Kučera, – Uniles Rumburk, a.s.,

Petr Horáček, – soukromý lesní školkař

Svatopluk Lengál, – soukromý lesní školkař

Předsedou kontrolní komise byl jejími členy zvolen Bc. Jaroslav Kučera

Ing. V. Foltánek, manažer