Nová kniha o českém školkařství byla pokřtěna
Publikováno dne: 2. 2. 2017

V rámci semináře Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství, který pořádala Česká lesnická společnost, byla pokřtěna i kniha LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE – od historie do současnosti. Kmotry knihy se stali Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea a ředitel pobočky NZM Praha a dále doc. Ing. Petr Zahradník , CSc. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Celá akce se uskutečnila na půdě Národního zemědělského muzea, které publikaci vydalo.

Kniha shrnuje základní informace o historii, vývoji a současném stavu našeho lesního školkařství. Připomíná základní historické etapy vývoje lesního školkařství směřující k jeho současné složitosti a náročnosti. Nejde o provozní příručku, učebnici, nebo úzce vyhraněnou odbornou práci popisující čistě technologické postupy, publikace představuje lesní školkařství jako samostatné téma, které je historiky zabývajícími vývojem celého českého lesnictví přeci jen trochu opomíjené. Autor ve svém díle také vzdává hold všem lesním školkařům i špičkovým odborníkům zabývajícím se problematikou lesního školkařství a semenářství, které během své letité praxe poznal, Publikace je slovy autora určena především „zainteresované“ veřejnosti.

Jelikož se jedná o jedinou publikaci takovéhoto druhu, která u nás vyšla, patří Ing. Vladimíru Foltánkovi velký dík za její pojetí a zpracování.