Lesnický a dřevařský fond chce rozjet „dřevěnou“ reklamu
Publikováno dne: 23. 3. 2017

Vláda dnes projednala založení Lesnického a dřevařského fondu, jak ho navrhl ministr zemědělství Marian Jurečka spolu se skupinou poslanců ČSSD, ANO, KDU-ČSL a KSČM. Cílem fondu je propagace dřeva a výrobků z něj, podpora výzkumu, resortních studijních oborů a výstav.

Záměrem není zvýšit těžbu dřeva v lesích České republiky, ale využít její současný potenciál a zvyšovat zpracovávání surového materiálu u nás. Velké možnosti má dřevo například ve stavebnictví. Jeho častější využívání jako obnovitelné suroviny a zpracování na výrobky s vyšší přidanou hodnotou podnítí rozvoj odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva. Také pomůže zvýšit zaměstnanost na venkově a bude mít i ekologický přínos, protože ochrání neobnovitelné zdroje.

Lesnický a dřevařský fond nebude přímo podporovat konkrétní výrobek, bude působit nepřímo, vzděláváním odborné i laické veřejnosti. Bude například připravovat podklady pro revize současných i nových technických norem, které se využívají zejména ve stavebnictví při výstavbě rodinných i bytových domů.

Do fondu budou přispívat zpracovatelé dřeva, pokud ročně zpracují více než 20 000 m³ surového dříví, a také vlastníci, nájemci nebo pachtýři lesů, kteří hospodaří na větší výměře než 1 000 hektarů lesa hospodářského. Výše odvodu bude 1 koruna z každého m³ zpracovaného surového dříví a 5 korun z každého hektaru lesních pozemků. Stejnou částku pak dorovná státní rozpočet. I s dotacemi EU nebo příspěvky obcí a krajů tak bude podle odhadů mít fond ročně k dispozici 31,4 milionu korun. Fond bude řídit sedmičlenná rada tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, vlastníků lesů a zpracovatelů dřeva.