Krize českého lesního školkařství trvá dál
Publikováno dne: 17. 8. 2017

Na začátku jara upozornili lesní školkaři na velice vážný stav v jejich oboru, ale i přes uskutečněná jednání na úrovni Ministerstva zemědělství se zatím nepodařilo najít řešení vzniklé situace.

Bohužel se prognózy lesních školkařů naplnily a po jarní expedici mají producenti sadebního materiálu lesních dřevin obrovské finanční ztráty. Důvodem je náhlý propad poptávky po sadebním materiálu. Jenom u Lesů České republiky, s. p. (dále jen „LČR“), se bez předchozího upozornění snížila spotřeba sadebního materiálu v nekalamitní oblasti o více jak třetinu oproti tříletému průměru z let 2012-2014. Sadební materiál však již byl a částečně stále je v této době rozpěstovaný, ovšem z důvodu pravidel povolených přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin muže být použit jen v určitých lokalitách. Pěstitelé, kteří měli dostatek volných ploch, se snaží zbylý sadební materiál „předržet“ do dalšího roku v naději, že alespoň něco navíc ještě prodají, ale to situaci spíše ještě zhorší. Nejen, že se problém letošního jara přesune i do dalšího roku, ale ještě více vygraduje, jelikož se ke starému sadebnímu materiálu přidá také objem následující generace, která doroste během letošního roku.

Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. (dále jen „SLŠ ČR“) odhaduje čistou ztrátu za rok 2017 z důvodu poklesu poptávky v ČR na 138 milionů Kč, avšak skutečná škoda pro pěstitele je ještě větší mj. i proto, že v důsledku převisu nabídky klesla také cena materiálu, který se prodat podařilo. Roční obrat za veškerý prodaný sadební materiál v České republice je mezi 500 a 700 miliony Kč, z čehož je zřejmé, jak je letošní výpadek tržeb bez nadsázky katastrofální a že ohrožuje existenci některých školkařských provozů.

Z důvodu dominantního postavení na trhu a nejvýraznějšího poklesu potřeby sadebního materiálu mají na vzniklém stavu rozhodující podíl LČR, které přitom disponují dostatečnými nástroji k řízení potřeb sadebního materiálu tak, aby propad nebyl tak razantní. Někteří členové SLŠ ČR zvažují, že na nepředvídatelné chování LČR zareagují právní cestou.

SLŠ ČR aktuálně požádalo v souvislosti se současnou katastrofální situací o osobní schůzku přímo ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.