JARNÍ OBNOVA LESA NEKONČÍ
Publikováno dne: 4. 4. 2019

Na rozdíl od roku 2018 začaly letos výsadby již na začátku března a dle dlouhodobé předpovědi počasí předpokládáme, že i duben bude pro obnovu lesa příznivý. I když pracovních sil v našem oboru nepřibývá, díky delší době vhodné pro realizaci výsadeb je možné obnovit více holin a alespoň zmírnit nepříznivý trend jejich bilance.

K umělé obnově lesa je bezpochyby nutné mít také sadební materiál. Především z důvodu změn v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Ministerstvem zemědělství a bezodkladného účinku vyhlášky č. 298/2018 Sb., se na přelomu roku opět změnila struktura poptávky po sadebním materiálu. I tak je ale ve školkách stále dostatek kvalitního sadebního materiálu, kterým je možné holiny osázet. Ti, co mají skutečný zájem obnovit porosty, musí oslovit školkaře a hledat společné řešení. Dá se určitě vždy najít. I to, že se po domluvě vykrytí části objednávky odloží na podzimní sezonu, je řešením pro obě strany.

Snahou producentů sadebního materiálu je včas vyzvednout a vhodně uskladnit co nejvíce napěstovné sadby. Aby to vše ale nepostrádalo smysl, je nutné tyto výpěstky využít při obnově lesa, jinak se budou v květnu likvidovat obdobně jako v předchozích dvou letech.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.