Instruktážní seminář "Péče o půdu v lesních školkách"
Publikováno dne: 2. 9. 2011

Na instruktážní seminář „Péče o půdu v lesních školkách“ je k datu 1.září 2011 přihlášeno 27 účastníků do České Skalice a 27 účastníků do Křtin, celkem 54 účastníků a to z 30 školkařských subjektů. Účastníci semináře obdrží jednak sborník referátů (92 str.) edičně sestavený ing. V. Foltánkem a jednak publikaci „O půdách v lesních školkách“ od Ing. Václava Nárovce, CSc. (vydána v r. 2003).