Hrozící krize trhu se dřevem v roce 2016 v České republice
Publikováno dne: 29. 2. 2016

Prezident Agrární komory ČR uvedl: „Agrární komora vyzývá všechny zainteresované subjekty v lesnicko-dřevařském sektoru, aby připravily krizové scénáře řešící jak ochranu a asanaci lesních porostů napadených kůrovcem, tak i co možná ekonomicky nejefektivnější zpracování napadené dřevní hmoty“.

Celou zprávu naleznete v příloze.