Aktuality

5. 5. 2023 ŠKOLKAŘSKÉ DNY SLŠ ČR 2023

Jednání 26. valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR z.s. a odborný seminář na téma AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2023 se konají ve dnech 6. až …

8. 12. 2022 ŠKOLKAŘSKÉ DNY SLŠ ČR 2023

Jednání 26. valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR z.s. a odborný seminář na téma AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2023 včetně Školení pro začínající školkaře …

24. 7. 2022 ŠKOLKAŘSKÉ DNY SLŠ ČR 2022

Jednání volební valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR z.s. a odborný seminář na téma AKUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2022 se konají ve dnech …

8. 2. 2021 24. valná hromady SLŠ ČR, z.s. per rollam

byla vyvolána na základě Stanov a Jednacího řádu SLŠ ČR, z.s. dne 7. 2. 2021 ve věci schválení usnesení 24. valné hromady SLŠ ČR, z.s. Hlasování per rollam …