16. valná hromada SLŠ ČR
Publikováno dne: 12. 10. 2011

V rámci první části konání valné hromady SLŠ ČR budou podány zprávy o činnosti a hospodaření sdružení v letech 2010 a 2011, přednesena zpráva kontrolní komise a projednány další záležitosti týkající se činnosti sdružení. Novým členům sdružení přijatým v období od konání poslední valné hromady zde budou předány členské listy. Projednán bude návrh plánu činnosti na příští období a návrh rozpočtu na r. 2012. Očekává se též široká diskuse účastníků valné hromady na téma současného postavení lesního školkařství v systému lesního hospodářství a zejména pak o pravidlech dodávek prací pro s.p. LČR zcela pomíjející vazbu na vstřícné a včasné jednání se školkařskými subjekty.

V druhé části průběhu valné hromady budou představeni kandidáti navržení členskými subjekty do voleb v orgáněch SLŠ ČR a následně se uskuteční volby členů 7 členného předsednictva sdružení a 3 členné kontrolní komise na funkční období let 2012 a 2013.

Pozvánky na valnou hromadu budou členským subjektům SLŠ ČR zaslány adresně běžnou poštou (současně pozvánkou na seminář).

(Foltánek)