Lesy ČR budou do konce roku u smrku a borovice provádět pouze nahodilou těžbu
8.11.2017

Nové nařízení Ministerstva zemědělství ohledně těžby dřeva.

Ministerstvo zemědělství vydalo nařízení, podle kterého musí vlastníci lesů odstranit do konce března příštího roku dřevo napadené kůrovcem nebo poničené letošními vichřicemi. Ostatní, takzvaná úmyslná těžba, zakázaná však není. To však neplatí u státního podniku LČR a pravděpodobně i VLS, s.p. Celou zprávu naleznete na webu MZe.


Foto