24. valná hromady SLŠ ČR, z.s. per rollam
Publikováno dne: 8. 2. 2021

byla vyvolána na základě Stanov a Jednacího řádu SLŠ ČR, z.s. dne 7. 2. 2021 ve věci schválení usnesení 24. valné hromady SLŠ ČR, z.s.

Hlasování per rollam bude probíhat od 9. 3. 2021 0:00 hod do 15. 3. 2021 23:59 hod.