Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.

foto

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je sdružením fyzických a právnických osob formou spolku, který vznikl v roce 1995 z iniciativy několika pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin.

V současné době sdružuje 60 členů, kteří dohromady obhospodařují okolo 1.015 ha, tedy asi 65 % produkčních ploch všech lesních školek v ČR. Aktuální seznam členů naleznete v dokumentech KE STAŽENÍ.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je členem EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION a Lesnicko-dřevařské komory České republiky.

Posláním a cílem sdružení je zejména:

 • hájit a prosazovat zájmy svých členů, především ve vztahu k odběratelům sazenic, orgánům státní správy, dalším obchodním partnerům apod.,
 • aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů současného lesního školkařství,
 • spolupracovat s institucemi lesnického výzkumu a školkařství,
 • informovat své členy o nových poznatcích v oboru a dalších formách a možnostech zkvalitňování školkařské výroby,
 • organizovat pro své členy informační a vzdělávací akce s cílem prohlubování a aktualizace znalostí v oboru lesního školkařství.

The Forest Nursery Association of the Czech Republic

foto

The Forest Nursery Association of the Czech Republic was founded in 1995. Membership consists of individuals and legal entities such as companies.

Currently, the association has 60 members who manage some 1.015 ha of forest nurseries, i.e. about 65 percent of total forest seedling production area in the Czech Republic.

The Forest Nursery Association of the Czech Republic is a member of EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

The objectives of the association are to:

 • protect and promote the interests of its members, especially when dealing with customers, state authorities and other trade partners,
 • participate in solving topical problems in the forest nursery sector,
 • collaborate with forest research institutions and universities,
 • provide the membership with the latest information about the forest nursery business and other opportunities for improving nursery management practices and supplying customers with high-quality seedlings,
 • and organizing extension and training courses for the members, aimed at increasing and updating the knowledge of forest nursery managers.

Baumschulverband der Tschechischen Republik

foto

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist eine Vereinigung, die im Jahre 1995 aus der initiative mehrerer Züchter des Pflantsmaterials von Waldholzgewächses gegründet wurde.

Gegenwärtig vereinigt er 60 Mitglieder, die ungefähr 65 Prozent von Produktionsfläche aller Bauschulen in der Tschechischen Republik.

Der Baumschulverband der Tschechischen Republik ist ein Mitglied der EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION.

Das Ziel des Verbandes ist folgend:

 • interessen seiner Mitglieder, in ersten Reihe im Verhältnis zu den Kunden (Abnehmern), zu den Organen der Staatsverwaltung und zu den Geschäftspartners zu verteidigen und durchzesetzen,
 • an der Lösung der aktuellen Probleme von Baumschulen aktiv teilzunehmen,
 • mit den Institutionen der Walderforschung und Schulwesen zu mitarbeiten,
 • seine Mitglieder über die neuen Erkentnisse im Bereich und über die anderen Formen und Möglichkeiten von Qualitätsverbesserung der Baumschulproduktion zu informieren,
 • für seine Mitglieder Informations und Ausbildungsvorgehen mit dem Ziel die Kenntnisse vertiefen zu organisieren.