Smuteční oznámení
Publikováno dne: 28. 4. 2021

V pondělí 26. 4. 2021 nás navždy opustil pan Ing. Vladimír Foltánek, lesní inženýr, pedagog a dlouholetý manažer SLŠ ČR. S jeho jménem se pojí významná etapa činnosti našeho Sdružení.

Čest jeho památce.