Městské lesy Opava - Školka Hrabství

Adresa Skřipov 110, 747 45 Skřipov
Kraj Moravskoslezský
E-mail kubankova@mlopava.cz
Internet www.mestskelesyopava.cz
Produkční plocha (ha) 1,73
Lesní školka Hrabství je v majetku Městských lesů Opava. Školka byla založena za účelem zásobování Městských lesů Opava vlastním kvalitním sadebním materiálem. Nabízíme prostokořenný sadební materiál v největší míře buk lesní, smrk ztepilý, dub letní a v malém procentu se taky věnujeme pěstování okrasných dřevin na plantáže. Našimi odběrateli jsou firmy v okolí provozu školky, které se zabývají zalesňováním a také soukromí vlastníci lesa.