Boček Michal lesní školky

Adresa Květinov 60, 580 01 Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
Kontaktní osoby Boček Michal
Tel. 728 664 620
E-mail bocek.michal@email.cz
Produkční plocha (ha) 2,5
Jsme malá rodinná školka působící v rámci Kraje Vysočina. Pěstováním lesních sazenic se zabýváme více jak deset let. Hlavní pěstované dřeviny jsou smrk, jedle, borovice a buk. Ostatní dřeviny pěstujeme jenom v malé míře. Zajišťujeme komplexní dodávky sadebního materiálu jak pro velké lesnické firmy, tak pro malé odběratele.