LESOŠKOLKY s.r.o., středisko Semenárna Řečany

Adresa 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem
Kraj Pardubický
Kontaktní osoby Ing. Němec Přemysl
Tel. 731 151 511
E-mail semenarna@lesoskolky.cz
Internet www.lesoskolky.cz
Prodáváme osivo lesních i okrasných dřevin a nabízíme služby v lesním semenářství (luštění, čištění, stratifikace, skladování a předosevní přípravu osiva lesních dřevin).