LESOŠKOLKY s.r.o., středisko Dolní Jelení

Adresa Dolní Jelení, 533 74 Dolní Jelení
Kraj Pardubický
Kontaktní osoby Fiala Radek
Tel. 466 673 205, 774 920 970
E-mail jeleni@lesoskolky.cz
Internet www.lesoskolky.cz
Produkční plocha (ha) 18
Vzhledem ke svým klimatickým a půdním podmínkám je středisko specializováno na pěstování jehličnatých dřevin včetně jedle obrovské a douglasky tisolisté. Jde o klasickou lesní školku, kdy jsou jednotlivé školkařské plochy umístěny do lesního porostu.