Suchopýr z.ú.

Adresa Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Oldřichov v Hájích
Kraj Liberecký
Kontaktní osoby Zázvorka Jakub, DiS.; Ing. Hlídková Alena
Tel. 777 024 204; 777 873 456
Fax 50.841003, 15.068933
E-mail alena.hlidkova@suchopyr.cz
Internet www.suchopyr.cz
Produkční plocha (ha) 2,41
Suchopýr o.p.s. se specializuje na pěstování původních druhů dřevin Jizerských hor a Frýdlantska (PLO 21 a PLO 20), a to včetně hospodářsky méně významných druhů dřevin a keřů. Sazenice pěstujeme způsobem šetrným k životnímu prostředí za současného zachování standardu sadebního materiálu stanoveného ČSN 48 2115.