Mendelova univerzita v Brně - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Adresa Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Kraj Jihomoravský
Kontaktní osoby Ing. Václav Hurt, Ph.D
Tel. 516 413 206, 734 796 238
E-mail vaclav.hurt@slpkrtiny.cz
Internet www.slpkrtiny.cz
Produkční plocha (ha) 3,6
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je účelovým zařízením Mendelovy univerzity v Brně, obhospodařuje její lesní majetky a také vytváří zázemí pro výuku a výzkum. Středisko sazenic, arboret a zeleně pečuje o Dykovy školky, které se nacházejí v těsné blízkosti Křtin. V současné době probíhá modernizace tohoto areálu.