OŘECHOVSKÁ LESNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., Lesní školka Ořechov u Vel. Meziříčí

Adresa Ořechov u Velkého Meziříčí 13, 594 52
Kraj Jihomoravský
Kontaktní osoby Valeš Jaroslav
Tel. 566 543 324, 602 768 572
Fax 566 543 324
E-mail valesj@seznam.cz
Produkční plocha (ha) 9,9
Lesní školka byla založena v roce 1995. Roční celková produkce jehličnatých a listnatých sazenic lesních dřevin se pohybuje v průměru 1,2 mil.kusů. Je k dispozici celý potřebný sortiment.