Střední lesnická škola Hranice, Školní polesí Valšovice

Adresa Jurikova 588, 753 01 Hranice
Kraj Olomoucký
Kontaktní osoby Ing. Martin Němec
Tel. 581 621 154, 602 778 508
Fax 581 621 270
E-mail nemec@slshranice.cz
Internet www.slshranice.cz
Produkční plocha (ha) 1,39