Wotan Forest, a.s., Lesní školka Mírovka

Adresa Mírovka 99, 580 01 Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
Kontaktní osoby Ing. Hladík Václav
Tel. 604 296 034
E-mail vaclav.hladik@wotan.cz
Internet www.wotanforest.cz/lesni-skolky
Produkční plocha (ha) 16
Lesní školka Mírovka, ležící na Vysočině blízko Havlíčkova Brodu, se zabývá pěstováním sazenic lesních dřevin. Školka zajišťuje komplexní dodávky sadebního materiálu lesních dřevin pro všechny vlastníky lesů, především v PLO 16. Na produkčních plochách, šachovnicovitě se střídajících se vzrostlými kulisami lesa, které zajišťují vhodné mikroklimatické a mykorrhizní podmínky, jsou v hlavním pěstebním zastoupení smrk ztepilý, jedle bělokorá, buk lesní, borovice lesní a olše lepkavá. K uskladnění sazenic před expedicí je používán klimatizovaný sklad.