Wotan Forest, a.s., Školka Zátoky

Adresa Dlouhé 106, 592 55 Bobrová
Kraj Vysočina
Kontaktní osoby Vojta Josef
Tel. 602 688 774
E-mail josef.vojta@wotan.cz
Internet www.wotanforest.cz/lesni-skolky
Produkční plocha (ha) 10,22
Lesní školka Zátoky zajišťuje komplexní dodávky sadebního materiálu lesních dřevin pro všechny vlastníky lesů. Školky se zaměřují hlavně na klientelu Českomoravské vrchoviny a oblast PLO 16, ale i jiných oblastí. Způsob pěstování je na volných plochách s výbornou půdní strukturou. Vhodně volená školkařská technologie zaručuje u sazenic bohatý kořenový systém, sazenice mají dobrou ujímavost a při dodržení standardních postupů i minimální ztráty při zalesnění. Školky se nacházají nedaleko obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, cesta je značená směrovými tabulemi (ŠKOLKY ZÁTOKY).